Informacja

polkar

Szanowni Państwo,

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zagadnień planowanych w ramach projektu B+R  pt.:  „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych”, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Działanie 1.1.1/2015 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

1.    Zapytanie ofertowe.