Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. informuje, że procedura przetargowa do Zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016r. została zakończona - projekt B+R pt.: „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych” realizowany z dofinansowaniem unijnym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” działanie 1.1.1/2015 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Na wykonawców poszczególnych zadań wybrano:

dr inż. Krzysztof Ligier (zadanie nr 1,2)

prof. Jerzy Napiórkowski (zadanie nr 3)

mgr Arkadiusz Olejnik (zadanie nr 11)