Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. informuje, że procedura przetargowa do Zapytania ofertowego z dnia 10.11.2015r. została zakończona.

Procedura dotyczyła projektu badawczo-rozwojowego B+R pt.: „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych” planowanego do aplikowania o dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” działanie 1.1.1/2015 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Na wykonawców poszczególnych zadań wymienionych w zapytaniu ofertowym wybrano:

Badania przemysłowe:

dr inż. Arkadiusz Rychlik dla zadań 1,2,3,4

dr inż. Przemysław Drożyner dla zadania 9

dr inż. Paweł Mikołajczak dla zadań 6,7,8

mgr Arkadiusz Olejnik dla zadania 5

Prace rozwojowe

dr inż. Krzysztof Ligier dla zadań 1,2,3

dr inż. Przemysław Drożyner dla zadań 8,9

dr inż. Arkadiusz Rychlik dla zadania 10

dr inż. Paweł Mikołajczak dla zadania 11

mgr Arkadiusz Olejnik dla zadań 4,5,6,7