Informacja

20181214

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wyników wdrożeń prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek pt.: „Wdrożenie na rynek udoskonalonych kół tarczowych o podwyższonej nośności i wydłużonej żywotności, dedykowanych do ciągników rolniczych oraz

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

20180802 logo

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5.0 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe nr 01a

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pt. „Centrum badawczo-rozwojowe technologii bezkontaktowego badania parametrów

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

Informujemy, że firma Polkar Warmia Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020…

Czytaj więcej: Informacja