Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

Informujemy, że firma Polkar Warmia Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020…

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. informuje, że procedura przetargowa do Zapytania ofertowego z dnia 01.12.2016r. została zakończona - projekt B+R pt.: „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

W imieniu POLKAR WARMIA Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację zagadnień, które POLKAR WARMIA planuje przeprowadzić w ramach prac rozwojowych projektu B+R pt.: …

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

polkar

Szanowni Państwo,

POLKAR WARMIA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zagadnień planowanych w ramach projektu B+R  pt.:  „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych

Czytaj więcej: Informacja

Więcej artykułów…

  1. Informacja