Informacja

20181214

Informujemy, że POLKAR WARMIA Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne pt.: "Innowacyjna technologia wytwarzania wolnobieżnych asymetrycznych kół tarczowych nowej generacji o optymalnych właściwościach dynamicznych".

________________________________________
Dane podstawowe:
Beneficjent: POLKAR WARMIA Sp. z o.o.
Numer Projektu: POIR.03.02.02-00-1492/18
Całkowita wartość Projektu: 8 720 000,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 6 000 000,00 zł

________________________________________
Opis projektu:
Głównym celem realizacji Projektu jest uruchomienie produkcji na bazie innowacyjnej technologii, a następnie wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci wolnobieżnych asymetrycznych kół tarczowych nowej generacji o optymalnych właściwościach dynamicznych. Realizacja Projektu stanowi istotny krok na drodze udoskonalania technologii wytwarzania kół tarczowych oraz umożliwia produkcję znacząco ulepszonych kół tarczowych o podwyższonych parametrach techniczno-eksploatacyjnych, które są porównywalne z parametrami obowiązującymi dla tzw. trakcji szybkobieżnej.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ