Informacja

Zapytanie ofertowe nr 06

Szanowni Państwo

Informujemy, że firma Polkar Warmia Sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. „Nieinwazyjna metoda badania stanu technicznego kół napędowych oraz jezdnych do pojazdów wolnobieżnych i samochodowych z zastosowaniem częstotliwości rezonansowych i wybranych parametrów modalnych” nr POIR.01.01.01-00-1746/15.

Celem przedmiotowego projektu było opracowanie nieinwazyjnej metody identyfikacji stanu technicznego obręczy kół. Projekt obejmować będzie analizę widma drgań w dziedzinie częstotliwości uzyskanego na badanej obręczy koła, poddanej wymuszonym drganiom mechanicznym o określonych parametrach.

Efektem realizacji projektu jest zaprojektowanie i budowa Prototypowej linii do badania stanu technicznego kół tarczowych, obejmująca moduł ZRTOS (stanowisko do badań zmęczeniowych) oraz ZRTOK (Zautomatyzowany Rezonansowy Tester Obręczy Kół).

Koszt projektu: 4 457 344,80
Kwota dofinansowania: 2 885 143,76